Κείμενο συγκατάθεσης υποψηφίου συνεργάτη Franchise

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι πολύ σημαντική για την BENVENUTO ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ και για το λόγο αυτό αιτούμαστε την συγκατάθεσή σας για την διατήρηση στο αρχείο μας των δεδομένων που συλλέγουμε από εσάς κατά τη διαδικασία αξιολόγησης και σύναψης συνεργασίας franchise. Τα δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς είναι προσωπικά στοιχεία (όνομα, επώνυμο, ημερομηνία γέννησης, επάγγελμα) και στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση, τηλέφωνο e-mail).

Σκοπός της διατήρησης των δεδομένων αυτών είναι αξιολόγησης και σύναψης συνεργασίας franchise, προκειμένου να διευκολύνεται η εύρεση νέων συνεργατών.

Τα δεδομένα σας θα διατηρηθούν για έξι (6) μήνες. Για τα προσωπικά σας δεδομένα, σας παρέχεται το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής και λήθης, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης στην επεξεργασία και φορητότητας μετά από σχετικό σας αίτημα στην BENVENUTO ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων από την BENVENUTO ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ θα βρείτε στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της BENVENUTO ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ.