ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ – ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι πολύ σημαντική για την BENVENUTO ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ και για το λόγο αυτό αιτούμαστε την συγκατάθεσή σας για την διατήρηση στο αρχείο μας των δεδομένων που συλλέγουμε από εσάς κατά τη διαδικασία πρόσληψης νέου προσωπικού. Τα δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς είναι το βιογραφικό σας σημείωμα καθώς και τυχόν τεστ αξιολόγησης.

Σκοπός της διατήρησης των δεδομένων αυτών είναι η τήρηση αρχείου υποψήφιων εργαζομένων, προκειμένου να διευκολύνεται η εύρεση νέου προσωπικού.

Τα δεδομένα σας θα διατηρηθούν για έξι (6) μήνες. Για τα προσωπικά σας δεδομένα, σας παρέχεται το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής και λήθης, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης στην επεξεργασία και φορητότητας μετά από σχετικό σας αίτημα στην BENVENUTO ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων από την BENVENUTO ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ θα βρείτε στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της BENVENUTO ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ.

0
X